O nas

 


Studia Krytyczne/Critical Studies to dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo akademickie open access, które stosuje rygorystycznie metodę peer-review i publikuje oryginalne badania i artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych i humanistyki.
Misją czasopisma jest rozprzestrzenianie świeżych perspektyw i niekonwencjonalnych idei, a także łączenie doświadczonych akademików i młodych badaczy, aby inspirować ważne refleksje.
Czasopismo analizuje politykę na szczeblu lokalnym i światowym, światową gospodarkę, ruchy protestu, współczesną teorię społeczną, historię, filozofię i kulturę. Studia Krytyczne/Critical Studies to czasopismo wielodyscyplinarne, które jest otwarte na wszelkie dyscypliny i podejścia, które analizują współczesne społeczeństwa przez pryzmat krytyki struktur władzy. Jego celem jest analiza istotnych przemian współczesności przy zastosowaniu ram poznawczych nieograniczonych przez podział na politologię, socjologię, ekonomię, studia gender, filozofię czy historię.
Publikujemy zarówno badania teoretyczne, jak i empiryczne. Każda edycja zawiera pogłębione 
studia i dział recenzji książkowych.
Czasopismo jest publikowane dwa razy do roku i przyjmuje artykuły przez cały rok.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów, prosimy jednak wcześniej zapoznać się z wytycznymi redakcyjnymi.

 

 

Redakcja 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sławomir Czapnik (redaktor naczelny)

 

Mariusz Baranowski (zastępca redaktora naczelnego)

 

Magdalena Ozimek (sekretarz redakacji)

 

 

Redaktorzy tematyczni

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Piotr Jabkowski (redaktor statystyczny)

 

Agnieszka Jeran (socjologia)

 

Anna Perkowska-Klejman (pedagogika)

 

Rafał Nawrocki (redaktor językowy - język polski)

 

 

Rada Naukowa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zygmunt Bauman (University of Leeds)

 

Tony Blackshaw (Sheffield Hallam University) 

 

Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)

 

Harry Cleaver (University of Texas at Austin)

 

Mark Davis (University of Leeds)

 

Norman Fairclough (Lancaster University) 

 

Jochen Franzke (University of Potsdam)

 

Christian Fuchs (University of Westminster)

 

Henry A. Giroux (McMaster University)

 

Jane Hardy (University of Hertfordshire)

 

Andrzej W. Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

 

Wojciech Kajtoch (Uniwersytet Jagielloński)

 

Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski)

 

Robert W. McChesney (University of Illinois at Urbana-Champaign)

 

Kikuko Nagayoshi (Tohoku University)

 

Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski)

 

Lars Mjøset (University of Oslo)

 

Jacek Tittenbrun (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Recenzenci/ki

 

 

2015

Anna Odrowaz-Coates (The Maria Grzegorzewska University)

Theodore Chadjipandelis (Aristotle University of Thessaloniki)

Piotr Cichocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 

Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński)

2016