e-mail:  studiakrytyczne@gmail.com 

 

Adres do korespondencji:

 

Redakcja Studiów Krytycznych [Critical Studies]

Uniwersytet Opolski

Instytut Politologii

ul. Katowicka 89

45-061 Opole

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

Adres do korespondencji:

 

Redakcja Studiów Krytycznych [Critical Studies]

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

Instytut Socjologii

ul. Szamarzewskiego 89 C

60-568 Poznań