Call for papers

 

 

Studia Krytyczne/Critical Studies zapraszają do nadsyłania artykułów do numerów czasopisma, które ukażą się w 2016 roku (zarówno w języku polskim, jak i angielskim). Teksty z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a także innych dyscyplin, nie mogą być wczęśniej publikowane.

 

Studia Krytyczne/Critical Studies is currently seeking manuscript submissions for publication in the 2015 volume (both in English and Polish).

The journal features original basic and applied research articles in social sciences and humanities, and emerging disciplines.

 

Call for papers SK/CS nr 3/2016

Wielka Brytania – sytuacja polityczno-społeczna po sześciu latach rządów Partii Konserwatywnej

 

1. Świat polityki Wielkiej Brytanii

- sytuacja powyborcza w Wielkiej Brytanii:

- kryzys Partii Pracy; zmiana przywództwa; postać Jeremy'ego Corbyna; zjawisko organizacji Momentum; antysemityzm członków Partii Pracy; kolejne wybory na przewodniczącego (wrzesień 2016 r.); zabójstwo posłanki PP, Jo Cox; zastraszanie w szeregach PP; Gabinet Cieni Corbyna (rezygnacje, przetasowania na stanowiskach); konflikt Klubu Parlamentarnego PP ze zwolennikami Corbyna; książka Eda Ballsa; spektakularne porażki wyborcze doświadczonych posłów PP.

- rezygnacja premiera Camerona i zmiana przywództwa w Partii Konserwatywnej; sylwetka Teresy May; postawa premier wobec wyniku referendum; nowi ministrowie (np. Boris Johnson, Justine Greening); odejście od „Cameronizmu”; konflikt ministra zdrowia z lekarzami i pielęgniarkami; przesunięcie w czasie reformy edukacji, planowany powrót do „grammar schools”; wydłużenie w czasie eksploatacji nuklearnych łodzi podwodnych (program „Trident”).

- kryzys Liberalnych Demokratów; utrata 80% miejsc w Izbie Gmin; zmiana przywództwa; sylwetka Tima Farrona; autobiografia Nicka Clegga; spektakularne porażki wyborcze doświadczonych posłów LD; zwyżka notowań we wrześniu-październiku 2016 r.

2. Wielka Brytania po referendum

- kampania referendalna, prawda i fałsz w kampanii; reakcje poszczególnych partii na wynik; komentarze brytyjskich publicystów, politologów po referendum; projekcje co do stanu gospodarki po wyjściu z UE; negocjacje rządu z UE.

3. Efekty reformy zasiłków socjalnych przeprowadzonej za rządów Camerona.

4. Polityka imigracyjna Camerona i May.

5. Reformy w łonie Kościoła Anglii – kobiety biskupami; stosunek do mniejszości seksualnych; kontrowersyjne inwestycje Kościoła (np. w znany parabank); postawa wobec czynów pedofilskich księży, sprawy sądowe (dotyczy także brytyjskiego Kościoła katolickiego – np. proces w Leeds), wypłata odszkodowań.

6. Oraz wszelkie artykuły podejmujące tematykę brytyjską (np. kino brytyjskie ostatnich lat; skandal wśród zawodowych kolarzy brytyjskich (doping); ostatnie papierowe wydanie dziennika The Independent (marzec 2016 r.); film dokumentalny o Izbie Gmin („Inside the Commons,” 2015 r.), protesty posłów przeciw kamerom w korytarzach budynku parlamentu; sprawa mieszkańców archipelagu Chagos; sprawa trzeciego pasa startowego na lotnisku Heathrow; wybory uzupełniające do Izby Gmin między 2010-2016 r.); ogromny sukces wyborczy partii SNP w 2015 r.); oskarżenie wicemarszałka Izby Gmin o przestępstwa natury seksualnej (2014 r.); postać Johna Bercowa; referendum szkockie (2014 r.); ustawa umożliwiająca śluby par homoseksualnych (2013 r.); itp.

 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją o szeroko rozumianych sprawach miejskich pod adres e-mail: studiakrytyczne@gmail.com.

Termin przyjmowania tekstów mija 15.01.2017 roku.