ZAPRASZAMY

Studia Krytyczne/Critical Studies zapraszają do nadsyłania artykułów do numerów czasopisma, które ukażą się w 2019 roku (zarówno w języku polskim, jak i angielskim). Teksty z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a także innych dyscyplin, nie mogą być wcześniej publikowane.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Mariusz Baranowski (zastępca redaktora naczelnego), Sławomir Czapnik (redaktor naczelny), Piotr Jabkowski, Agnieszka Jeran, Maja Osińska (sekretarz redakcji), Anna Perkowska-Klejman.

RADA NAUKOWA

Tony Blackshaw, Shefeld Hallam University, Wielka Brytania; Zygmunt Bauman, prof. emeryt. University of Leeds, Wielka Brytania; Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski; Harry Cleaver, University of Texas at Austin, Stany Zjednoczone; Mark Davis, University of Leeds, Wielka Brytania; Norman Fairclough, prof. emeryt. Lancaster University, Wielka Brytania; Jochen Franzke, University of Potsdam, Niemcy; Christan Fuchs, University of Westminster, Wielka Brytania; Henry A. Giroux, McMaster University, Kanada; Jane Hardy, University of Hertordshire, Wielka Brytania; Andrzej W. Jabłoński, prof. emeryt. Uniwersytetu Wrocławskiego, Michael Hviid Jacobsen, Aalborg University, Dania; Bohdan Kaczmarek, Uniwersytet Warszawski; Wojciech Kajtoch, Uniwersytet Jagielloński; Łukasz Kamieński, Uniwersytet Jagielloński; Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski; Robert W. McChesney, University of Illinois at Urbana-Champaign, Stany Zjednoczone; Kikuko Nagayoshi, Tohoku University, Japonia; Tadeusz Klementewicz, Uniwersytet Warszawski; Lars Mjøset, University of Oslo, Norwegia; Jacek Titenbrun, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

*nieżyjący