WITAMY W "STUDIACH KRYTYCZNYCH"

STUDIA KRYTYCZNE [Critical Studies] (ISSN 2450-9078) to dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo typu open access, które rygorystycznie stosuje zasadę peer-review i publikuje oryginalne artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych oraz humanistyki zgodnie z licencją Creative Commons Attribution.

Misją naszego czasopisma jest rozprzestrzenianie świeżych perspektyw oraz niekonwencjonalnych idei, a także publikowanie tekstów doświadczonych akademiczek i akademików oraz młodych badaczek i badaczy. Studia Krytyczne są indeksowane w następujących bazach: BazHum, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL).