gallery/studiakrytyczne

Dla Autorów/ek

Teksty artykułów do „Studiów Krytycznych/Critical Studies” prosimy dostarczać zarówno w wersji elektronicznej w formacie Word (.doc), jak i w formacie PDF.

Call for papers

Zapraszamy do nadsyłania wyłącznie niepublikowanych wcześniej artykułów zarówno teoretycznych, jak i empirycznych.

"Studia Krytyczne" [Critical Studies] (ISSN 2450-9078) to dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo typu open access, które rygorystycznie stosuje zasadę peer-review i publikuje oryginalne artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych i humanistyki. 

Misją czasopisma jest rozprzestrzenianie świeżych perspektyw i niekonwencjonalnych idei, a także publikowanie tekstów doświadczonych akademiczek i akademików oraz młodych badaczek i badaczy. 

Studia Krytyczne są indeksowane w następujących bazach: BazHum, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL).